page view image

Sportsvasking – kva er galt med den moderne fotballøkonomien?

EVENEMENTGEGEVENS
event image

Når ein i dag snakkar om fotball og økonomi, går tankane fort til korrupsjon, kvitvasking og astronomiske løningar. Me spør ganske enkelt: Kor på vegen gikk det gale? Kor mykje elende finn folk seg i, før dei visar fotballsporten ryggen? Og kva seier dette om menneskets evne til å fortrengja ubehagelege økonomiske sanningar? Kva er det som får fotballverda til å gå rundt, og kvifor er 'uncertainty of outcome' så viktig? Kan norsk fotball skapa varig endring gjennom å markera seg internasjonalt, eller er korrupsjon ein så inngrodd del av den moderne fotballøkonomien, at alt bare vil bli verre?

Lars Johnsen, journalist i fotballmagasinet Josimar, innleier til eit kritisk og opplysande arrangement om den moderne fotballøkonomien.    


Deltakere:

-    Lars Johnsen, journalist i Josimar

-    Harry Arne Solberg, professor NTNU Handelshøyskolen

-    Gudmund Skjeldal, skribent og idéhistoriker    

Programleder: Harald Birkevold, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad.2022
mssandnes
fredag