page view image

Sexual Harassment and Gender Inequality in the Labor Market

EVENEMENTGEGEVENS
event image

KÅKÅ|nomics presenterer ny og oppsiktsvekkende forskning fra Johanna Rickne, publisert i internasjonalt topptidsskrift, som viser at seksuell trakassering kan bidra til å forklare kjønnssegregeringen og vedvarende kjønnsforskjeller i lønn i arbeidsmarkedet.


Studien bruker omfattende data fra Sverige og dokumenterer følgende:

- De som er kjønnsminoritet på sin arbeidsplass opplever mer seksuell trakassering enn de som er majoritet. Dette gjelder både kvinner og menn.

- På høyt betalte arbeidsplasser (som domineres av menn) har kvinnen høyere risiko enn menn for å oppleve seksuell trakassering, og det omvendte er tilfelle på lavt betalte arbeidsplasser (som domineres av kvinner).

- Både kvinner og menn er villig til å akseptere betydelig lavere lønn for å unngå å jobbe på en arbeidsplass hvor det har foregått seksuell trakassering, spesielt dersom det er noen av samme kjønn som er trakassert.

- Seksuell trakassering øker sannsynligheten for at en arbeidstaker skifter jobb. Ny jobb velges da i større grad på arbeidsplass som domineres av samme kjønn. Dette fører til økt kjønnssegregering.

Johanna Rickne vil presentere funn fra forskningen, før påfølgende panelsamtale med blant andre Eva Grinde, under kyndig ledelse av programleder Mari Rege.


Deltakere:

-    Johanna Rickne, professor i nationaløkonomi på SOFI, Stockholms universitet, forsker blant annet på kjønnsforskjeller i arbeidslivet og i politikken. Rickne er også gjesteprofessor i økonomi ved Nottingham University,, CEOR Fellow, Wallenberg Academy Fellow, og gjesteforsker ved IZA og på Stockholm China Economic Research Center. 

-    Eva Grinde, økonomikommentator og journalist i Dagens Næringsliv

-    Julie Riise, professor ved institutt for økonomi, UiB


Programleder: Mari Rege, professor i økonomi på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.2022
mssandnes
fredag