page view image

Problemet med tilkarring av offentlige penger

EVENEMENTGEGEVENS
event image

Tilkarringsvirksomhet – eller 'rent-seeking', innebærer at bedrifter bruker krefter på lobbyvirksomhet for å skaffe seg lukrative fordeler gjennom politiske vedtak, fremfor å produsere varer og tjenester. Dette bidrar til samfunnsøkonomisk ineffektivitet og sløsing med offentlige midler. Slike utfordringer hører vi særlig om i amerikansk og europeisk kontekst, men kan være mer utbredt i Norge enn vi liker å tro.

 

Kan det være at et rikt land som Norge er mer utsatt enn andre for tilkarringsvirksomhet, enten gjennom gunstige skatteregimer eller i form av generøse tilskudd? Og hvordan kan staten bidra til å løse store utfordringer, som klimaproblemet, uten at det samtidig øker insentivene til tilkarring?

 

I samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) vil vi i denne debatten se nærmere på denne problematikken og diskutere konsekvensene tilkarringsvirksomhet har for effektiv ressursbruk generelt, og offentlig pengebruk spesielt. Hvor utbredt er tilkarringsvirksomhet i Norge, hvilke konsekvenser får det og hva kan man gjøre med det?» 

 

Innledning til debatt ved Hilde Singsaas, direktør i DFØ.

 

Deltakere:

-       Hilde Singsaas, direktør i DFØ

-       Ola Kvaløy, professor i økonomi ved HH UiS

-       Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk industri

-       Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda

 

Programleder: Hilde Øvrebekk


2022
påfyll
lørdag