page view image

Hvorfor skal vi desentralisere, og nytter det å forsøke?

EVENEMENTGEGEVENS
event image

Urbanisering og sentralisering er en tung trend i de fleste land i verden. Norden er ikke noe unntak.

Samtidig ser vi at de politiske motsetningene mellom sentrum og periferi er økende. Regioner som sliter med økonomisk stagnasjon og nedgang i folketallet er rikt jordsmonn for protest mot «urbane eliter». De regionale konfliktene forsterker dermed den politiske polariseringen som vi ser i mange land.

I Norden har både Danmark og Norge nå regjeringer som har desentralisering og utjevning mellom by og land høyt på dagsordenen. Sverige har tradisjonelt ført en mer sentralistisk politikk, men satser nå stort på utbygging av grønn industri i nord. Hva er årsakene til at de nordiske landene har vektlagt sentrum-periferikonflikten forskjellig? Hva er erfaringene med regionalpolitikken i de nordiske landene? Nytter det å kjempe mot sentraliseringen? Hvilke tiltak fungerer? Eller er dragningen mot sentrale strøk så sterk at utviklingen vil fortsette uansett hvor mye penger man bruker på å bremse den?


Deltakere:

Charlotta Mellander, professor i nasjonaløkonomi, Jönköping International Business School

Roger Buch, forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Rune Dahl Fitjar, prorektor og professor i innovasjonsstudier, Universitetet i Stavanger

 

Møteleder:

Tom Hetland, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad


2022
festsalen
lørdag