page view image

Fellesøkonomi! – En samtale med idéhistoriker Mikkel Thorup

EVENEMENTGEGEVENS
event image

Hva teller som økonomiske handlinger og prosesser? Hvordan påvirker forestillingene og fordommene våre om økonomi, hvordan vi møtes sosialt? Og hva kan hverdagens gjerninger og kulturprodukter fortelle oss om løsningene på økonomiske problemer, som økonomene selv ikke kan?

Den danske idéhistorikeren kommer til KÅKÅ|nomics for å fortelle mer om hvordan en idéhistorisk behandling av økonomiske aspekter vil kunne åpne for nye forståelsesmåter og tenkemåter omkring økonomi og økonomisk praksis. For økonomi er mer enn penger, incitamentstrukturer og nyttemaksimering, og økonomifaget har ikke enerett til å uttale seg om økonomien.

I boken «Fællesøkonomi» tillegger Mikkel Thorup det å sette epler i en kasse langs veien, smøre matpakker til barna og det å gi blod, det samme økonomiske alvor som når økonomer analyserer inflasjonsrater, pensjonssparing og utdanningsvalg. Dermed slår Thorup et slag for å gjøre opprør mot den fattige måten økonomi fortsatt blir tenkt på. Nettopp ved å utvide den økonomiske forestillingsevnen kan økonomien bli et felles anliggende som kan løse kollektive problemer og behov.


Deltakere:

-    Mikkel Thorup (f. 1973) er professor i idéhistorie ved Institutt for Kultur og Samfunn, Aarhus Universitet, med særlig interesse for den politiske og økonomiske tenknings historien. I 2020 utkom «Antifeminisme – kvindehad i lighedens tidsalder», og «Pengene og livet» udkom i 2015. I 2022 er han også aktuell med «Kampen om identitetspolitikken». 

Programleder: TBA2022
lørdag
samtale