page view image

Beveridge-rapporten 80 år – debatt om velferdsstaten

EVENEMENTGEGEVENS
event image

For 80 år siden, midt under andre verdenskrig, utga økonomen William Beveridge en rapport som skulle revolusjonere tenkningen rundt velferdsstaten. Ut fra det han observerte rundt seg definerte han fem samfunnsonder – sosiale problemer – som han mente det var opp til samfunnet å løse, og ga dermed en begrunnelse for en universell og offentlig velferdsstat.

Beveridges samfunnsonder var: Fattigdom og nød, sykdom, uvitenhet, dårlige boforhold og arbeidsledighet. Det aller viktigste i 40-tallets Storbritannia var å bekjempe fattigdom og nød, men, for å formulere det med mangeårig stortingsrepresentant og statsråd Reiulf Steen: «er årsakene ofte å finne blant de fire andre samfunnsondene».

Et av de sterkeste utviklingstrekkene i den norske velferdsstaten de siste 80 årene er utviklingen av en stadig tydeligere arbeidslinje fra 90-tallet og utover (aktivitetsplikt, pensjonsreformen, innstramminger på ytelser). Likevel står fortsatt mange uten arbeid, og som resultat er mange også fattige. 

Hvorfor klarer ikke verdens beste velferdsstat å løse grunnleggende sosiale problemer? Har kontroll, mistillit og arbeidslinja gått for langt, slik at vi ikke klarer å hjelpe de som trenger velferdsstaten mest? 

 

Deltakere:

-    Kalle Moene, professor emeritus ved økonomisk institutt, UiO

-    Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24

-    Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda


Ordstyrer: Tiril Halvorsen, rådgiver i Tankesmien Agenda


2022
fredag
debatt