page view image

Forfatteren og økonomen

Arrangementsinformasjon
event image

To frittalende tenkere og skribenter, på hver sitt felt internasjonalt anerkjent som henholdsvis samfunnsøkonom og skjønnlitterær forfatter, møtes til en samtale om litteraturens forhold til økonomiske mekanismer, om de økonomiske vilkårene for den skrivende og tenkende, eller kanskje like mye om poesien i økonomien? Helt sikkert vil de i alle fall peile innom forfatterens og økonomens eget forhold til penger, økonomiens grep om de store og små tingene i livet, og diskutere hvordan økonomiske begrep og analyser er viklet inn i språket, og hvordan språket kan avkle og virkeliggjøre økonomiske problem.

KÅKÅ|nomics inviterer til en fri og fabulerende samtale om økonomien og litteraturen og om hvordan det er å leve og virke under kapitalismens vinger – for forfatteren, for økonomen, for folk flest.

Sandra Lillebø er en kritikerrost forfatter som blant annet høstet stor annerkjennelse for sin roman «Tingenes tilstand».


Deltakere:

-       Kalle Moene, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved UiO

-       Sandra Lillebø, forfatter, journalist og kritiker


2022 onsdag påfyll